Ieškinių,pareiškimų, skundų, prašymų rengimas.


Apie mus
Tema: Apie mus Data: 2010/7/20

Esame komanda, padedanti visiems besidomintiems teise. Siekiame pateikti kokybišką ir aktualią informaciją.

Mūsų įstaigos pavadinimas Valetudo grupė pasirinktas neatsitiktinai.
Žodis valetudo kildinamas iš lotyniško žodžio valetudatis, kilmininko linksnio - valetudo. Valetudo reiškia - sveikas, stiprus, galingas.
Žodis grupė, reiškia, kad šioje įstaigoje buriasi tokie žmonės, kurių tikslai sutampa su VšĮ teisingumo ir pusiausvyros supratimu.

Logotipo ženklas skydas su svarstyklėmis ir ranka iškylanti iš žinių šaltinio - Knygos.
Svarstyklės - teisingumo ir pusiausvyros simbolis.
In ir jan ženklas ant rankos simbolizuoja pusiausvyrą.
Ranka simbolizuoja žmogų.
Visas simbolis reiškia, kad žmogus valdo (kuria) teisę, o kad ji būtu teisinga ir teisėta, ji turi būti pagrįsta žiniomis ir sveiku protu.  Mūsų VšĮ tikslas siekti šios pusiausvyros teikiant paslaugas.

VšĮ Valetudo grupė pradėjo veiklą 2008 metais.
Pagrindinė veiklos sritis nemokamos pirminės teisinės pagalbos teikimas svetainėjewww.teisesgidas.lt.
Mūsų svetainėje apsilankė daugiau kaip 91 000 unikalių vartotojų. Mūsų svetaine pasyvia konsultacija pasinaudojo daugiau kaip 11 000 žmonių. Turime daugiau negu 2500 registruotus vartotojus.
Jeigu paversti mūsų suteiktų pasyvių konsultacijų skaičių pinigine išraiška, tai pasyvių konsultacijų vertė viršytų 400 000 litų, pusiau pasyvių konsultacijų suteikta virš 6200 kartų (248 000 litų), o aktyvių konsultacijų skaičius virš 650 (26 000 litų).

Pastabos:
Pasyvi konsultacija - kai unikalus vartotojas nustatytas pagal IP, kuris mūsų svetainėje praleido daugiau kaip 24 minutes (aplankė daugiau, kaip 8 puslapius, kai vidutinis laikas sugaištas mūsų svetainės viename puslapyje yra trys minutės).

Pusiau aktyvi konsultacija - tai tokia, konsultacija, kurią galima parsisiųsti tik užsiregistravę vartotojai iš anksto tam paruoštose bylose.

Aktyvi konsultacija - konsultacija suteikta vartotojui uždavus klausimą svetainėje www.teisesgidas.lt į kurią atsakė svetainės intelektiniai rėmėjai.
Registruotas vartotojas - tai svetainėje www.teisesgidas.lt užsiregistravęs vartotojas, kuris parsisiuntė bent vieną tik registruotiems vartotojams skirtą bylą.
Į pasyvių konsultacijų skaičių įskaičiuotos ir pusiau aktyvios ir aktyvios konsultacijos. Pusiau aktyvių konsultacijų skaičius apima ir aktyvias konsultacijas.
Vienos konsultacijos vertė - 40 litų. Vyriausybės patvirtinta tvarka skiriamos dotacijos savivaldybėms pirminei teisinei pagalbai teikti pagal pateiktas ataskaitas apie suteiktas atskiras konsultacijas. Faktiškai vienos konsultacijos vertė apie 40 litų.
Informacijos šaltiniai:
www.teisesgidas.lt
Svetainės www.teisesgidas.lt google analitikos statistika nuo 2008-11-01 iki 2010-07-21.
LR Vyriausybės nutarimas Valstybės biudžeto lėšų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti paskirstymas 2010 metams (pagal ministerijų ir valstybės institucijų pateiktus skaičiavimus) trečia lentelė
LR Vyriausybės nutarimas Dėl Pirminės teisinės pagalbos teikimo funkcijai atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo
Straipsnis paskelbtas Valetudo grupės TeisesGidas tinklalapyje.
https://www.valetudogrupe.lt

Naujienos adresas:
https://www.valetudogrupe.lt/article.php?storyid=2